Европейският съюз трябва да стане „първата голяма икономика, която напълно да се декарбонизира, т.е. да постигне напълно нулеви емисии“, каза еврокомисарят по климата Мигел Ариас Канете. Той заяви, че е „напълно възможно“ да го направи до 2050 г., но ще изисква „много инвестиции“. ЕС се стреми да намали емисиите на CO2 с 60 процента до 2050 г. като основна задача.

Целта е към средата на века Евросъюзът да постигне състояние на „нетна нула” или „въглероден неутралитет“ – баланс между генерираните в атмосферата вредни въглеродни изпарения с еквивалентно количество компенсации, включително и закупуване на въглеродни кредити, които да покрият разликата.

По думите на Канете тази цел ще изисква много инвестиции и усилия, но е напълно постижима и наложителна предвид желанието на САЩ да се оттеглят от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне.

Това начинание ще изисква системен подход с превозни средства с нулеви и близки до нулевите емисии, силно увеличаване на капацитета на континенталната железопътна мрежа, много по-ефективна организация на транспортната система, основана на цифровизацията, стимули за промяна в поведението, алтернативни горива и интелигентна инфраструктура, а също и глобални ангажименти между основните замърсители.

Такива методи, които са известни колективно като „технологии за отрицателни емисии“, обаче биха били ефективни само ако бъдат съчетани с драстични усилия за намаляване на сегашната скорост на емисиите.

Дания вече заяви, че подкрепя исканията на Европейската комисия да спре да прави нови дизелови и бензинови автомобили от 2030 г. насам. Великобритания също може да намали емисиите си до „нетната нула“ през следващите три десетилетия, като увеличи инвестициите в технологии, които могат да премахнат CO2 от атмосферата.

Към момента има десет сценария на постигане на целта като три от тях най-често се цитират като възможни. Сценарият за „Споделените усилия“ поддържа сравнимо равнище на усилие между секторите, без да се набляга на конкретни варианти за смекчаване на последиците. Сценарият „Технологии“ подчертава ефективността и иновативните технологични възможности, като повиши приложението им до най-високите нива (например енергийна ефективност, електрификация, водород, улавяне и съхранение на въглерод). Това води до намаляване почти наполовина потреблението на енергия през 2050 г . Накрая, в сценария „Акцент върху търсенето“ се използват похвати от страна на търсенето, за да се намали общата консумация на ключови елементи като енергийни продукти и др.