Ако това, че си обект на множество конференции и дебати в рамките на по-малко от две седмици, е сигурен знак за актуалност, тогава изкуственият интелект (AI) без проблем постига това.

Само през октомври AI беше обсъден на среща на специалисти в Естония, форум във Финландия, както и на няколко конференции и изслушвания в Брюксел.

„АI се превърна в основен фокус на вниманието в медиите и навсякъде другаде“, казва Алън Дефо, директор на програмата за управление на изкуствен интелект в Университета в Оксфорд, по време на изслушване в Европейския парламент.

„Голяма част от този интерес е продиктувана и от неразбиране, но моето убеждение е, че AI ще бъде важна технология на този век. Всъщност бих казал, че това как ще изградим напреднал AI ще бъде от определящото развитието на 21-ви век“, добавя той.

Ясно е, че Европа търси начин да се възползва от предимствата, които AI може да донесе, но също така, че ще се опита да оформи развитието на AI, за да смекчи някои от възможните негативни ефекти.

Много е трудно на този етап да се оцени въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда в ЕС. Все още нямаме достатъчно данни и опит, но за най-големият общ пазар в света има причина за оптимизъм. Изкуственият интелект вероятно ще създаде и много работни места. Новите технологии винаги унищожават работните места, но винаги са създавали повече и често по-добри позиции.

Проблемът често е, че когато развитието става на европейско ниво, трябва да се търсят компромиси. Много често хората, които имат високо ниво на умения, не могат да ги използват напълно, защото са ограничени от необходимостта да постигнат компромис в различни области като регулации, производство, развойна дейност и др. ЕС се опитва да постигне тези компромиси. Понастоящем Комисията работи с националните правителства на държавите-членки на съюза по координиран план за изкуствения интелект, който трябва да приключи преди края на годината. Идеята е, че Европа може да предложи среда между САЩ и Китай и да помогне за оформянето на ценностите, които ще бъдат програмирани в AI системите.

Всичко това става на фона на набиращата скорост технологична надпревара на глобално равнище. Тази седмица Китай представи трети прототип на екзафлопов компютър. Машината е способна да извършва квинтилион (10 на 18-та степен) операции в секунда и се счита за следващото поколение суперкомпютри.