Европейският съюз постигнаха споразумение за увеличение на дела на възобновяемите източници в производството на енергия в общността до 32 процента до 2030 г.

В проектоправилата е била предвидена по-висока цел, но по-малка от нивото, изисквано от някои правителства и от Европейския парламент.

Финалният законопроект на ЕС предвижда прекратяване употребата на палмово масло, голям вносен продукт от Югоизточна Азия, до 2030 г. и премахване на някои пречки пред някои производители на възобновяема енергия. Мерките имат за цел да помогнат на ЕС да изпълни общата цел за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 40 процента до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г.

„Това споразумение е трудно спечелена победа в усилията ни да отключим истинския потенциал на прехода на Европа към чиста енергия“, обяви еврокомисарят за климата Мигел Ариас Канете.

Първоначално ЕС предложи цел от 27 процента – компромисен вариант, който беше подкрепен от страните членки. Но на среща на енергийните министри в понеделник група евролидери настоя за по-висока цел, което беше отхвърлено от Германия като непостижимо. Много правителства говорят за климатични политики и преминаване към добив от възобновяеми източници, но не бързат да се разделят със замърсяващите елементи от енергетиката си, тъй като тя продължава в значителна степен да е зависима от въглищни и газови централи.

Договореното днес споразумение позволява преглед на целта на ЕС през 2023 г.

До 2020 г. в ЕС делът на възобновяемите източници трябва да достигне 20 процента. Експерти подчертаха, че рязкото падане на цената на възобновяемите източници ще позволи по-високи цели, но без увеличаване на бюджета.

По данни на НСИ делът на ВЕИ сектора в българската енергетика към момента е около 19 процента. Страната ни вече е достигнала и дори надминала нивото на използваната възобновяема енергия по стратегията „Европа 2020“, показват данни от анализ на Евростат за потреблението през 2016 г.

Сред т.нар. възобновяеми ресурси са слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите и геотермалната енергия. Опасенията от изменение на климата, нарастването на цените на нефта и увеличаващите се държавни субсидии водят до увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергоизточници. Най-голямата слънчева топлоелектрическа централа се намира в пустинята Мохаве в Съединените щати, Бразилия има една от най-големите програми за възобновяеми енергийни източници, включващи производството на биоетанол от захарна тръстика, като етанолът дава 18 процента от консумацията на автомобилно гориво на страната.