Kомисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент отправи призив към Съвета на ЕС за възможно най-бързото приемане на България и Румъния в Шенген. С това дебатът за присъединяването на двете източноевропейски държави към общото пространство в рамките на ЕС навлиза в нов етап.

Евродепутатите настояват приемането на България и Румъния да бъде еднократен правен акт. Те подчертават, че двустепенният подход – първо с процедура за морските и въздушните граници, а след това за сухопътните, носи редица рискове и може да се отрази негативно върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство.

Допълва се, че от досегашното положение губят не само двете държави, но и ЕС. Парламентарната комисия добавя, че разширяването на Шенген не следва да бъде обвързвано с недостатъци в областите на убежището и миграцията.

Докладчикът по темата – председателят на ПЕС Сергей Станишев, посочва, че разделянето на процеса на две фази няма правно основание. Докладът на Сергей Станишев е приет с 36 гласа „за“, 4 „против“ и един въздържал се.

Документът ще бъде гласуван от пълния състав на ЕП през декември.

Към момента, почти всички държави-членки на Европейския съюз прилагат споразумението от 1985 г. Изключения са само Кипър, България, Румъния и Хърватия, които не са изпълнили процедурите за прилагането му, както и Ирландия и Великобритания.

Преди пълното прилагане на Шенгенското право всяка нова държава трябва да бъде оценена в четири области: въздушна граница, визи, полицейско сътрудничество и защита на личните данни. След присъединяването си, всяка държава от Шенгенското пространство преминава през периодични оценки от ЕС, които гарантират, че договорените правила се прилагат правилно от всички.

В случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност държавите членки могат по изключение да възстановят граничните проверки по всички или някои от своите държавни граници за много кратък период, по принцип не по‑дълъг от 30  дни. Примери за това са мащабни спортни прояви, които могат да породят рискове за сигурността, но напоследък отделни държави и по-специално Унгария, са против миграционната политика на Брюксел, което извежда на преден план дебата за Шенген.

ЕП даде зелена светлина за приемането на България и Румъния в Шенген през юни 2011 г. Окончателното решение трябва да бъде взето с единодушно решение на Съвета на ЕС. Членовете на ЕП призовават също Съветът на ЕС да вземе решение за приемането на Хърватия в Шенген веднага щом страната изпълни критериите.