Европейският парламент прие резолюция, която разглежда рамката на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания, съобщи пресслужбата на институцията.

Резолюцията, подготвена от работната група на парламента относно Брекзит, подчертава уникалността на системата на ЕС, с нейните задължителни общи разпоредби, общи институции и общи механизми за надзор, правоприлагане и правосъдие. Това означава, че дори близко асоциирани държави със сходно законодателство не могат да се възползват от права, облаги и достъп до пазара в същата степен като държавите членки на ЕС.

Предвид „червените линии“, очертани от британското правителство, евентуално споразумение за асоцииране може да предостави подходяща рамка за бъдещите отношения, се посочва в документа.

Европарламентът предлага бъдещите отношения да се основават на четири основни стълба: търговия и икономически отношения; вътрешна сигурност; сътрудничество във външната политика и отбраната; тематично сътрудничество, например в областта на научните изследвания.

Евродепутатите са на мнение, че е необходим механизъм за разрешаване на спорове.  Всяка рамка за бъдещите отношения трябва да включва и зачитането на целостта на единния пазар, митническия съюз и четирите свободи, без да позволява различен подход за отделните области. Тя трябва да отчита ролята на Съда на Европейския съюз, отбелязва европарламентът.

В резолюцията се отбелязва, че е важно да се осигури еднакво и справедливо отношение към гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани, живеещи в ЕС.

В нея се приветства проектът на протокол за Ирландия и Северна Ирландия, включително и възможността за конкретни предпазни мерки срещу засилване на граничния контрол. Евродепутатите подчертават важността на запазването правата на гражданите, залегнали в Белфасткото споразумение.

Подобни споразумения са сключени с Украйна и Косово, както дори с Чили, което беше подписано през 2002 г. Те покриват някои важни въпроси, свързани с търговията и инвестициите, а също и политически въпроси.