Китай е „безспорен лидер“ в глобалния енергиен преход и страната трансформира енергийния си микс, за да поддържа бързото си икономическо развитие, да защити околната си среда и допринесе за обръщане на климатичните промени, се казва в доклад на базираната в Норвегия агенция за енергийно и транспортно сертифициране DNV GL.

DNV GL прогнозира, че енергийният микс на Китай ще се промени драстично през следващите две десетилетия.

Целта на Китай е до 2020 г. възобновяемите енергийни източници да представляват 27 процента от производството на електроенергия, a електроенергията е в основата на енергийния преход.

В момента, 82 процента от потребяваната в Китай енергия идва основно от въглища и петрол. От 2023 г. употребата на въглища ще започне да спада. Пикът на употребата на петрол ще бъде през 2030 г. – с 41 процента повече от сега. Природният газ ще нарасне в дела на потребяваната енергия от 7 до 19 процента през 2050 г.

Китай е водеща страна във въвеждането на съоръжения за вятърна и слънчева енергия, като тези два източника заедно ще съставляват 39 процента  от употребата на електроенергия в 2050 г., се казва още в доклада на DNV GL.

Фотоволтаичната енергия ще надмине въглищата като основен източник на енергия до 2034 г. До 2050 г. тя ще покрива 52 процента от енергийните нужди на региона, с инсталирани общо 7 теравата (TW).

В доклада се отбелязва, че регионът на Голям Китай (определение, отнасящо се до континентален Китай, Хонконг, Макао и Тайван) е лидер в усилията за електрифициране на транспортния сектор. Той има водеща позиция в производството на електрически автомобили и е най-големият в света пазар на електрически леки автомобили и автобуси.

Междувременно, според доклада, въпреки продължаващото покачване нивата на въглеродни емисии и глобалния провал в постигането на целите от Парижкото споразумение за климата, Китай е на път да декарбонизира икономиката си по-бързо от всеки друг регион. Цената на енергийните проекти, базирани на нетрадиционни енергийни източници в Китай, ще намалее значително до 2020 г., очакват анализатори. Те го обясняват с намаляването на разходите за оборудване и подобряването на дизайна на компонентите.