Европейската комисия предложи промени, които ще направят паричните трансакции в целия Европейски съюз по-евтини.

Според сега действащите правила няма разлика в таксуването, ако гражданин на държава от Еврозоната извършва някакъв вид банкова трансакция, независимо в коя от 19-те държави във валутния съюз се намира.

Предложението има за цел да разшири този регламент в рамките на всички държави от Европейския съюз. Това ще позволи на всички потребители и предприятия да се възползват в пълна степен от предимствата на единния пазар, когато изпращат, теглят пари или плащат в чужбина.

По думите на заместник-председателя на ЕК Валдис Домбровскис с предложението се осигуряват на гражданите и предприятията в страните извън еврозоната същите условия като тези в зоната на единната валута при презграничните плащания в евро.

Всички трансгранични плащания в рамките на ЕС в евро извън еврозоната ще се облагат по същия начин – с малки или нулеви такси. Това е голяма промяна, тъй като таксите за обикновен превод могат да бъдат прекомерни в някои държави членки извън Еврозоната. Например, банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в лева.

При сегашния модел таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни равнища в някои държави от ЕС извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро). Днешните високи такси представляват пречка за единния пазар, тъй като създават бариери пред трансграничните дейности на домакинствата като закупуване на стоки или услуги в друга валута, както и за бизнеса – по-специално на малките и средни предприятия.

Това поражда съществени несъответствия между гражданите на държави от Еврозоната, които се възползват от предимствата на единната валута и жителите на останалите членки на ЕС, които могат да правят евтини трансакции само в собствената си страна.