Европейската комисия планира да укрепи технологичния и промишлен капацитет на Европа, като създаде платформа за изкуствен интелект, която да позволи достъп до полезни ресурси чрез единен портал. Въпросът за изкуствения интелект ще бъде включен и в профила на някои от центровете за цифрови иновации в регионите на ЕС. Така всяко предприятие, независимо малко, средно или голямо, ще може да тества и интегрира решения за изкуствен интелект в продуктите и услугите си.

Това стана ясно по време на пресконференция след среща на високо равнище на заинтересованите страни относно изкуствения интелект. Събитието бе организирано от Европейския икономически и социален комитет и ЕК и обедини представители на бизнеса, академичните среди, гражданското общество, политици и неправителствени организации. В рамките му бяха обсъдени следващите стъпки за ускоряване на напредъка по стратегията на ЕС за изкуствения интелект, основана на три стълба – индустриална конкурентоспособност, социално-икономическо въздействие и правни и етични предизвикателства.

Мерките по отношение на правните и етични въпроси, породени вследствие развитието на изкуствения интелект, също бяха пояснени. Новосъздадената миналата седмица Експертна група на високо равнище, включваща 52 експерти, трябва да предложи етични указания за разработването и използването на изкуствен интелект. Тя ще играе също ключова роля за създаването на Европейски алианс относно изкуствения интелект, който да обедини всички заинтересовани страни.

За бюджет 2021-2027 ЕК е предложила значително увеличаване на подкрепата за научни изследвания и иновации за изкуствен интелект чрез новата програма „Хоризонт Европа“. Освен това, в новата програма „Цифрова Европа“ се предвиждат почти 2,5 милиарда евро за развитие на изкуствен интелект за подобряване на технологичния капацитет и осигуряване на разпространение и внедряване на цифрови технологии в европейската икономика.

От тази година Европейската комисия ще увеличи инвестициите си в изкуствени интелект с още 1.5 милиарда евро за периода 2018 – 2020 г., като се надява това да доведе до привличането на допълнително частно финансиране в размер на 2.5 милиарда евро. Освен увеличаване на публичните и частните инвестиции в областта на изкуствения интелект, ЕК ще подготви социално-икономическите промени свързани с обучението на бъдещите кадри и ще подсигури подходяща етична и правна рамка.

Скандинавските страни и Великобритания са водещи при въвеждането на изкуствен интелект, докато Германия, Австрия и Швейцария прилагат тази технология сравнително по-бавно. Това показва проучване на технологичния гигант Fujitsu, проведено съвместно с консултантската компания Pierre Audoin Consultants, сред висш бизнес и ИТ мениджмънт на 240 европейски компании.