Европейската комисия препоръчва започване на преговори за членство на Република Македония в Европейския съюз. Това се казва в доклада, който ще бъде оповестен на 18-ти април, съобщава Радио “Свободна Европа”. За първи път Македония получава безусловна препоръка за започване на преговори.

„Като се има предвид напредъкът на страната, ЕК препоръчва започване на преговори с Бившата югославска република Македония. ЕК очаква, че ще бъдат запазени и задълбочени сегашните реформи. За да подкрепи този курс, Комисията предлага започване на предприсъединителни преговори в областта на съдебната система, правосъдието, свободата и сигурността на страната“, се казва в доклада, който се отнася до Република Македония.

От Брюксел посочват, че Македония е успяла да преодолее дълбоката политическа криза, като подчертават, че необходимите структурни реформи са бавен процес и за него са необходими години.

„Положителната промяна в политическия манталитет е видима в цялото общество, което отсъстваше през последните години и това бе най-голямата пречка“, пише още в Доклада за напредъка на Република Македония, който предстои да бъде обсъден още веднъж от еврокомисарите. Въз основа на предложенията на комисията и на разговорите в София се очаква решение на Европейския съвет към края на юни, тоест в края на българското европредседателство.

Македония подаде молба за членство в ЕС на 26 февруари 2004 г. На 9 ноември 2005 г. Комисията даде положително становище. На заседание от 15—16 декември 2005 г. Европейският съвет реши да предостави на бившата югославска република Македония статут на страна кандидатка.

От 19 декември 2009 г. гражданите на бившата югославска република Македония могат да пътуват без визи до Шенгенското пространство. За пръв път ЕК препоръча отваряне на преговорите с Македония още през октомври 2009 г., но през 2015 г. препоръката стана условна и зависеше от спазването на споразумението от Пържино между тогавашното правителство и опозицията.

На 15 декември 2015 г. Съветът прие заключения относно процеса на стабилизиране и асоцииране ЕС — Западни Балкани, обхващащ бившата югославска република Македония. Очакванията са тази седмица ЕК да отправи отново безусловна препоръка. Албания, която има статут на кандидат за ЕС от 2014 г., пък досега не е получавала подобна подкрепа.