Европейската комисия предложи евробюджетът за периода 2021 – 2027 г. да е по-голям в сравнение със сега действащата многогодишна финансова рамка и да достигне почти 1.2 милиарда евро, въпреки очакваната бюджетна дупка заради излизането на Великобритания от ЕС.

Правителствата на страните членки бяха призовани да повишат приноса си и да намерят нови инструменти за генериране на общоевропейски приходи.

Представяйки дългоочаквания проект, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви в сряда пред Европейския парламент, че новата многогодишна финансова рамка е “прагматичен план за това как с по-малко да се направи повече“.

Като цяло Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения (по цени от 2018 г.) за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

Брюксел настоява 27-те страни членки да отделят по 1.11 процента от националните си бюджети, за да помогнат за запълването на дупката в евробюджета заради напускането на Великобритания.

За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени. Инвестирането сега в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност в бъдеще. Например бюджетът за програма „Еразъм+“ и за Европейския корпус за солидарност ще бъде удвоен.

За пръв път ЕК ще създаде механизъм „върховенство на закона“, който обвързва отпускането на еврофондове със съблюдаването на европейските ценности. Предлага се възможност за спиране, ограничаване или намаляване на еврофинансирането за страни, в които има проблеми с върховенството на закона. Целта е да се минимизират проблеми като тези със спорните закони в Полша и Унгария от последните месеци. В същото време тези страни пък настояват за по-сериозни усилия за опазването на границите на съюза и спиране на миграционния натиск.