ЕК очаква силен икономически растеж в България, като комисия очаква българската икономика да запази растежа си стабилен през следващите години. Според пролетната прогноза на Комисията БВП на България ще се увеличи с 3.8% през тази година и ще запази близък темп на развитие и през следващата 2019 г., когато увеличението се очаква да бъде 3.7%.

По този начин ЕК потвърди есенната си прогноза от ноември миналата година, когато завиши оценката си за БВП на България с 0.1 процентен пункт. Същевременно зимната прогноза, която сочеше по-нисък растеж догодина (3.7%), е ревизирана.

Освен това новата прогноза дава значително по-благоприятни очаквания и за стабилността на растежа. Според предишните оценки българската икономика щеше да се развива с 3.5% през 2019 г., докато сега числото е 3.7%.

Очаква се вътрешно търсене да бъде основен двигател на растежа, а приносът на нетния износ към икономическия растеж ще остане отрицателен. Инфлацията в България ще продължава да нараства през тази година в резултат на силното частно търсене. Ще продължават и положителните тенденции на пазара на труда със здраво увеличаване на заплатите и на заетостта, прогнозира ЕК.

Комисията предвижда публичните финанси в нашата страна да останат стабилни, подкрепени от благоприятната макроикономическа среда и въпреки увеличаването на публичните инвестиции и на заплатите. Реалният БВП на България нарасна силно с 3,6% през 2017-а година благодарение най-вече на силното вътрешно търсене, отбелязва ЕК в своя пролетен доклад. Докато частното потребление остана във възходяща посока, публичните разходи също нараснаха. Силното търсене и по-ниската несигурност също стимулираха ръста на инвестициите, предимно в частния сектор.

Сред страните от Централна и Източна Европа прогнозата за българската икономика за 2018 г. е по-добра от тази за Хърватия (2.8%) и Чехия (3.4%), но по-слаба от тази за Словения (4.7%), Румъния (4.5%), Полша (4.3%), Унгария (4%) и Словакия (4%).