Европейската комисия ще информира Европейска служба за борба с измамите за съмненията за корупция и злоупотреби със средства от ЕС в България, предизвикани от изнесените данни в медиите за т. нар. скандал „Джи Пи Гейт”.

„Европейската комисия няма никаква търпимост към корупцията и злоупотребата със средства от ЕС”, заяви днес говорител на институцията.

„Възприемаме съвсем сериозно всички изразени подозрения за злоупотреба със структурните фондове, следим медийните материали, свързани с България, добави той по повод съмненията за нарушения около обществени поръчки в строителството у нас. Ще съобщим на ОЛАФ и вече поискахме данни по тези обвинения от съответните власти”, добави говорителят.

Той поясни, че ЕК е длъжна да препраща на европейската служба за борба с измамите всякакви данни, които прецени, че следва да бъдат подложени на задълбочена проверка. Говорителят отбеляза, че за неприключили проверки подробности не може да бъдат съобщавани.

Европейската служба за борба с измамите е генерална дирекция в структурата на Европейската комисия, натоварена от Европейския съюз със защитата на финансовите му интереси. Нейната задача е да се бори по отговорен, прозрачен и ефективен начин с финансовите измами, засягащи бюджета на Съюза, с корупцията, както и с други нередни дейности, включително с лошото управление на европейските институции.

Службата осъществява дейността си чрез вътрешни и външни разследвания, при пълна независимост. ОЛАФ осъществява сътрудничество между властите в отделните страни-членки, като координира тяхната дейност и осигурява необходимата подкрепа и технически познания, за да им помогне в борбата против измамите. Службата е част от стратегията на Европейския съюз за борба с измамите и предприема необходимите стъпки за укрепване на съответното законодателство.

Всичко това идва на фона на теоретично добрите постижения на страната ни в борбата с корупцията на едро. България е сред лидерите в ЕС по-осъдителни присъди за корупция.

Спрямо ЕС, осъдителните присъди у нас са повече от 80 процента над средното. За последните две години и половина са разгледани 26 от т.нар. „знакови дела за корупция“ срещу депутати, министри, магистрати и бизнесмени. За предните 15 г. България е създала 19 органа за борба с корупцията. До нас малко се приближава румънският модел, където обаче имат само пет служби, натоварени с тази отговорна задача. Страни като Франция, Словения, прибалтийските държави и Полша си имат само по една.