Електроенергията, произведена от възобновяеми източници, е допринесла с повече от 30 процента за общото потребление на електроенергия в ЕС през 2016 г., показват данните на Евростат. Хидроенергетиката е най-важният източник, следван от вятърната енергия и след това от слънчевата енергия. В пет държави повече от половината от консумираната електроенергия е от възобновяеми източници: Австрия (73 процента), Швеция (65 процента), Португалия и Дания (по 54 процента) и Латвия (51 процента).

За разлика от тях, има четири страни, където по-малко от 10 процента от употребената през 2016 г. електроенергия идва от възобновяеми източници: Малта (6 процента), Люксембург и Унгария (и двете 7 процента) и Кипър (9 процента).

По-рано този месец австрийското председателство на Съвета на ЕС предложи инициатива, свързана с използването на водорода като възобновяем енергиен източник, която беше подписана от редица държави членки на блока. Съгласно тази инициатива подписалите споразумението се ангажират да продължат научните изследвания и инвестициите в производството и използването на водорода като ориентирана към бъдещето технология.

За да бъдат обаче постигнати европейските цели по климата и енергетиката до 2030 г., формите на възобновяема енергия трябва да бъдат подсилени и по-качествено интегрирани.

Голямото предизвикателство днес вече е да се намери начин да се използва енергията от възобновяеми източници, дори когато слънцето не свети, нивото на водата е ниско и няма никакъв вятър. Решенията за съхраняване на енергия са от основно значение при начините за боравене с тази енергия при свръхпроизводство.

Междувременно, ново проучване на Центъра за алтернативни технологии в Уелс показва, че чистата енергия сега може да задоволи всичките ни нужди от електричество, използвайки само съществуващите технологии. Докладът се основава на “сценарии”, целящи постигане на целите на Парижкото споразумение, разработени в глобален, регионален, национален и поднационален план.

Докладът настоява, че възобновяемите енергийни източници могат да завладеят света, което е предизвикателство към по-ранните проучвания, предполагащи, че пречките за икономиката без изкопаеми горива са „непреодолими”.

Виена вече изтъкна, че пакетът за чиста енергия ще бъде основен приоритет на енергийната политика на австрийското председателство.