Почти половината от компаниите вече имат проект по въвеждане на изкуствен интелект (AI), а до две години, 70% от компаниите ще са въвели AI технология във вече използваните от тях приложения. Това показват резултатите от проучване на технологичния гигант Fujitsu сред европейски фирми. Целта на анкетата е да определи степента на въвеждане и ползите от AI в бизнеса в Европа.

От гледна точка на индустриите, най-големи ползи очакват производствените компании чрез елиминиране на човешката грешка (60%), минимизиране на човешкия фактор (51%) и елиминиране на ръчни процеси (43%). В сектора на услугите, търговията и транспорта компаниите са по-напреднали в създаването на AI стратегия – 15% от тях имат такава.

75% от производствените компании смятат, че най-големият потенциал на AI е в предвиждащата поддръжка на оборудване. Според доклада, това се дължи на целите за осигуряване на непрекъснати производствени процеси чрез използване на предвиждащи алгоритми основани на данни от производствените машини.

Друг важен принос на AI за 70% от участниците е възможността за по-голяма гъвкавост при производствените процеси на нови продукти, а за 60% от отговорилите в проучването – подобряване ефикасността на производство чрез автоматизация.

Проучването разкрива, че водещи при въвеждането на изкуствен интелект технологии са скандинавските страни и Великобритания като сравнително по-бавно прилагане на технологиите се отличават Германия, Австрия и Швейцария.

Освен юридически или регулаторни причини, като основен ограничителен фактор за въвеждането на AI е и липсата на AI в самите технологични решения. Друга пречка се явяват вътрешните процеси и културата в организацията.

В заключение, специалистите отбелязват, че огромният потенциал на изкуствения интелект  не е достигнат от компаниите в Европа поради липса на стратегически фокус като в резултат от това организациите рискуват да пропуснат възможността да използват AI за трансформация на своя бизнес.