Европейската комисия предложи в петък изменения на правилата за борба с измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС). Предлага се прекратяване на 25-годишния „преходен“ режим на ДДС в ЕС.

Измамите с данъка върху добавената стойност се оценяват на 50 млрд. евро годишно.

В действащата система на ДДС търговията със стоки между дружествата се разделя на две сделки: освободена от ДДС продажба в държавата от ЕС по произход и данъчно облагано придобиване в държавата от ЕС по местоназначение. С днешното предложение се слага край на това разделение на всяка отделна търговска сделка. Предвижда се трансграничната търговия със стоки да бъде определена като „една данъчно облагаема доставка“, за да може стоките да се облагат в държавата, където доставката  завършва, допълва еврокомисията.

С промените се укрепва саморегулацията на ДДС и се очаква да се намалят административните стъпки, които трябва да изминат дружествата при продажба на други дружества в останалите държави в ЕС.

Специалните задължения за докладване във връзка с преходния режим на ДДС няма да бъдат необходими повече за търговията със стоки. Допълнителното фактуриране във връзка с търговията в ЕС ще се урежда с правилата на държавата на продавача.

С днешните промени се изяснява, че продавачът трябва да начислява дължимия ДДС при продажба на стоките на своя клиент в друга държава от ЕС, като се прилага ставката на държавата по местоназначение. Придобиващият стоките ще бъде отговорен за плащането на ДДС само когато е надежден данъкоплатец, признат от данъчната администрация.

ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи за държавите от ЕС, като през 2015 г. са събрани над един трилион евро, което представлява седем процента от БВП на Общността. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е един от видовете облагане в подкрепа на растежа на икономиката, посочва Европейската комисия.