„Всеки лидер трябва да има нужното търпение, постоянство и хладнокръвие да доведе успешно нещата докрай. Иначе заслужава посредствения живот, който най-вероятно ще води.“, казва Цън Цон, председател на Съвета за икономически и дипломатически отношения (СИДО).

Председателят на СИДО коментира проведената в Белград Трета среща на кметовете на столиците на Китай и страните от Централна и Източна Европа, както и предстоящата среща на местните лидери от формата 16+1 в София.

„Хубаво да има такива форуми, за да имат възможност ръководителите и бизнеса на различни нива и мащаби да се срещат със своите колеги и партньори в страните от 16+1. Въпрос на качества и късмет е подписаните договори и меморандуми да бъдат реализирани впоследствие.“, казва Цън Цон.

Той споделя, че ако един проект се забави повече от 6 месеца, е много възможно да не се реализира никога, тъй като много условия се променят през това време.