Финансовите министри от ЕС ще обсъдят смекчено предложение за общоевропейски дигитален данък. Целта на новото предложение, внесено от австрийското председателство на ЕС, е правителствата, които са против данъка, да се съгласят с него до края на годината.

Според предложението на Европейската комисия от март държавите от ЕС ще облагат с 3 процента дигиталния оборот на големи компании като Google и Facebook, които са обвинявани, че пренасочват печалбите си към страните от ЕС с ниски данъци.

ЕК предлага и временно решение, което да облага някои дейности, които в момента не са обект на настоящата данъчна политика, за да могат да създадат допълнителни приходи за страните членки. Целта е да се избегне сценарият, в който всяка държава от ЕС да реши да прилага различна политика спрямо онлайн компаниите. Това ще усложни последващото унифициране на данъчните регулации на интернет дейностите и съответно може да окаже негативен ефект в изграждането на Единния цифров пазар.

Планираният данък среща опозиция от някои държави членки и може да доведе до некоординирано приложение в рамките на Съюза. Ирландия и Люксембург са против мярката, страхувайки се, че ще намалеят данъчните им приходи. Същевременно, големи европейски страни като Франция например настояват за бързо въвеждане на данъка. За да преодолее противопоставянето, Австрия предлага да бъде определена точна дата, когато да приключи облагането с този данък, се посочва в документа.

През септември Apple възстанови на ирландското правителство 14.3 милиарда долара, спазвайки нареждането на Европейската комисия. ЕК инициира съдебно дело срещу Ирландия през миналата година поради забавянето във възстановяването на избегнатите данъци. Делото бе спряно, след като вече има осъществено плащане.

Данъкът винаги е бил планиран като временно решение, засягащо приходите на дигиталните компании, които избягват много данъци благодарение на трансграничния си и виртуален бизнес.

Клауза, предвиждаща автоматично изтичане на срока на действие на данъка, вече е подкрепена от повечето страни-членки на ЕС, но досега беше свързвана със световно споразумение за данъчна реформа. Според австрийското предложение, прилагането на налога може да приключи на точно посочена дата.

Междувременно, изпълнителните директори на 16 технологични компании, базирани в ЕС, изпратиха писмо до групата на 28-те финансови министри на ЕС, в което се противопоставят на обсъждания в момента 3 процента данък върху приходите на големи дигитални компании. В писмото, подписано и от компании като Spotify и Booking.com, се заявява, че мярката диспропорционално би навредила на бизнеса на европейските дигитални компании, а не на американските гиганти, за които е създадена.