Европейският банков орган, който е банковият регулатор за финансовите институции в Европейския съюз, обяви резултатите от своя стрес тест на 48 европейски банки, представляващи 70% от съвкупните банкови активи в ЕС. Специален акцент бе поставен върху италианските банки, които напоследък имат проблеми, включително и в светлината на бюджетните разногласия между Брюксел и Берлин. Освен това обаче, след три години на загуби, най-големият заемодател в Германия Deutsche Bank също бе обект на особен интерес.

Новото проучване се очакваше с повишено внимание, тъй като предходният такъв стрес тест бе проведен едва през 2016 г.

Новият анализ бе за това как се развиват капиталовите позиции на банките при базов и при утежнен сценарий въз основа на данни от края на 2017 г., за тригодишен период до края на 2020 г. В резултат от провеждането на стрес теста надзорните органи, банките и други участници на пазара придобиха обща аналитична рамка за съпоставяне и оценка на устойчивостта на банките в ЕС на специфични за държавите икономически сътресения.

Кратките резултати от теста са положителни – всички финансови институции в рамките на целия ЕС преминават „неблагоприятния сценарий“ на Европейската централна банка, макар и с различни степени на сътресение.

Подложени на щателно наблюдение, италианските банки успяха да се представят задоволително, съобщават банковите регулатори. Unicredit, която е най-голямата италианска банка, е постигнала резултат от 9.34 процента, а UBI Banca – 7.42 процента. Най-нисък резултат сред италианските банки записва Banco BPM – 6.67 процента.

Deutsche Bank също се представи по-добре, отколкото някои прогнозираха, регистрирайки основен дял от 8.14 процента в неблагоприятния сценарий.

На дъното останаха британските банки. Един от основните фактори в утежнения сценарий се отнасяше именно до политическа несигурност, включително свързана с Брекзит. Допускането беше, че тази несигурност, наред с всичко останало, ще предизвика неблагоприятно сътресение за доверието в развитите икономики в началото на прогнозния период. Barclays се представя най-зле с едва 6.37 процента при неблагоприятния сценарий. Друга британска банка в лицето на Lloyds също не се представи добре с резултат от 6.8 процента.

Утежненият сценарий в стрес теста през 2018 г. се основаваше на последователни и силно неблагоприятни макроикономически условия.  Сценарият за 2018 г. трябваше да бъде изработен по-рано, отколкото за стрес теста през 2016 г. Причината беше по-ранното провеждане на стрес теста за гръцките банки, отколкото за останалите.