От 1 май 2018 г. влизат в сила правила за разширена консулска защита на гражданите на страните от Европейския съюз, съобщи Европейската комисия. Правилата се отнасят до гражданите на общността в трети страни, в които няма представителство на родината им.

Разширената консулска защита се предвижда в случаи на инцидент, тежко заболяване, арест или задържане, загуба на паспорт, евакуация или когато са жертва на престъпление. В тези случаи лицата ще бъдат третирани като граждани на съответната държава, в чието представителство са потърсили помощ.

С това се слага край на притесненията за това какво става, ако вашата страна няма дипломатическо или консулско представителство в държавата, в която се намирате.

Почти 7 милиона европейски граждани пътуват или живеят извън ЕС в страни, в които собствената им държава-членка няма посолство или консулство. Съгласно правото на ЕС като непредставен гражданин на Съюза, всяко лице има право на помощ от посолството или консулството на всяка друга държава от ЕС при същите условия като нейните граждани. Те обаче трябва да докажат, че са граждани на държава от ЕС чрез паспорт или лична карта, а ако документите им са изгубени, тяхната самоличност ще бъде потвърждавана от страната на произход на европейските граждани.

В случай с български граждани, след като те се представят в чуждото посолство, то ще изпрати запитване до Външно министерство в София дали търсещите помощ наистина са български граждани, и ако това е така – трябва да им я окажат. По същия начин българските дипломати трябва да съдействат на граждани от останалите 27 членки на места, където правителствата им не са представени.

Важно е уточнението за разходите по процедурите. Всичката указана помощ се заплаща от търсещите съдействие. Ако те не са в състояние да го направят на място, ще трябва подпишат документ, с който се задължават да погасят задължението си, когато се приберат у дома.

Към момента България има 81 посолства и 15 консулства по света. От тях 55 посолства и 11 консулства са извън Европейския съюз. Извън ЕС има само четири държави, в които всички 28 еврочленки имат собствени посолства: САЩ, Русия, Китай и Индия и в тях новите правила няма да действат.