Зам.-министър Джан и водената от нея делегация са на работно посещение в България. Предстои Генералната администрация за надзор на качество, инспекция и карантина (ГАНКИК) да одобри сертификата, който ще придружава продуктите при износа им към Китай. Двете страни обсъдиха търговските взаимоотношения в хранителния сектор.

„Центърът за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССЦИЕ), със седалище София, подпомага активно работата между Министерството и ГАНКИК. В хода на дейността на Центъра се установи засилен интерес и от двете страни в посока развитие на отношенията в областта на земеделието“, каза министър Танева.

Тя допълни, че в резултат на съвместната работа, предстои държавите от Централна и Източна Европа да открият национални щандове в икономически свободни зони за търговия в Китай. По време на срещата Десислава Танева постави въпроса за започнатите процедури за одобрение за износ на определени видове храни и фуражи в Китай.

„Към момента страната ни има 28 процедури, като 3 от тях са финализирани“, посочи тя.

Министърът на земеделието изрази надежда за приключване на процедурите за износ на тютюн  и комбинирани фуражи, както и тези касаещи животните, в най-кратък срок.

Страната ни продължава да работи в посока задълбочаване на двустранните отношения, като участва в най-големите търговски изложения в Китай. По думите й важна роля за отношенията между двете държави има и Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество, която предстои да се проведе в края на месец септември.

Заместник-министър Джан Чин Жун заяви, че България е важна страна от региона на Централна и Източна Европа и има съществена роля за задълбочаване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.

„Надявам се да разширим нашето сътрудничество. Благодарение на съвместната работа с МЗХ и Българската агенция по безопасност на храните, постигнахме добри резултати“, допълни тя и даде за пример износа на българска царевица за Китай.