България е първенец по най-много жени, работещи в IT сектора – двойно повече от средното за Европа. Това заяви еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел по време на конференцията в НДК SHE leader @ digital Conference 2018, която е под неин патронаж. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, а участие в него взеха представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа, които дискутират начините за подкрепа и насърчаване на активното участие и принос на жените в цифровата икономика.

“Няма съмнение, че бъдещето на Европа е цифрово и то трябва да включва всички. В този смисъл ролята на жените и участието им в цифровата трансформация на Европа е от решаващо значение”, заяви Габриел. Жените представляват 52% от европейското население, но в момента те съставляват само 30% от предприемачите и 32% от икономическите лидери. Така се оказва, че жените са най-големият неизползван предприемачески и лидерски потенциал в Европа.

Според българския комисар, икономическите пречки пред жените са продиктувани от порочен кръг от взаимно подсилващи се ограничения, свързани с пола, стереотипите, особеностите в образователните системи. Резултатът е цифрова пропаст между мъжете и жените по време на безпрецедентна цифрова трансформация. „По-доброто представителство на жените в цифровия сектор е въпрос, който засяга напредъка и просперитета на нашите общества. Повече жени на цифрови работни места биха могли да генерират годишно увеличение на европейския БВП от 16 милиарда евро. Жените са двигатели на растежа и напредъка. Ето защо трябва всички да обединим усилия и работим за равни възможности за жените и мъжете в цифровия сектор“, призова Мария Габриел.

Еврокомисарят подчерта, че всички сектори са еднакво засегнати, но някои от тях имат специално значение, като например медиите и аудиовизуалния сектор. Само в две държави в Европа например има добро представителство на жените в управителните съвети – Швеция 61% и България 60%.