България е на 20-то място по дял на инвестициите от брутния вътрешен продукт (БВП) в Европейския съюз. През 2017 г. вложенията в страната – на държавата и компаниите, са достигнали 19.2% от БВП. През 2016 г. те са били 18.6%, а в годините от 2012 до 2015 г. – 21% от БВП. Това показват данните на Евростат. През изминалата година общите инвестиции както от публичния, така и от частния сектор на държавите в Европейския съюз са били почти 3.1 трилиона евро.

Общите инвестиции в страните от ЕС са били 20.1% от БВП през 2017 г., като са намалели с 2.3 пр. пункта в сравнение с преди 10 години – 22.4%, точно преди началото на глобалната икономическа и финансова криза. Спадът в инвестициите е още по-изразен в еврозоната: от 23.2% от БВП през 2007 г. до 20.5% през 2017 г.

Строителството има заслуги за почти половината от тези инвестиции, 31% е делът на секторите машини и оборудване плюс оръжейни системи (31%), следвани от продуктите, обект на интелектуална собственост, с 19%. Последната категория показва най-бърз ръст като дял от общите капиталови инвестиции.

Сред страните членки през 2017-та инвестициите възлизат на около четвърт от БВП в Чехия (25,2%) и Швеция (24,9%), като това са страните с най-висок дял. В Естония (23,7%), Австрия (23,5%), Ирландия (23,4%), Белгия (23,3%), Румъния и Финландия (и в двете 22,6%), както и Франция (22,4%) делът на инвестициите надвишава една пета от БВП.

На другия край в класацията с най-ниско ниво на инвестициите от БВП са Гърция (12,6%), Португалия (16,2%), Великобритания (16,9%), Люксембург (17%), Италия (17,5%) и Полша (17,7%).

Между 2007 г. и 2017 г. съотношението на инвестициите към БВП намалява в 24 от 28-те държави на ЕС. През десетилетието най-голям спад се наблюдава в Латвия (19.9% през 2017 г. срещу 36.4% през 2007 г.), Гърция (-13.4%), Естония (-12.9%), Румъния (-12.5%), Испания (-10.4%), Словения (-10.3%), Литва (-9.8%) и България (-9.1%).

В рамките на ЕС действа Европейският фонд за стратегически инвестиции, който подпомага финансирането на проекти за инфраструктура и иновации, както и финансирането на малки и средни предприятия) и дружества със средна пазарна капитализация. Съгласно последния план на фонда се предвижда мобилизиране на инвестиции в размер на най-малко 315 милиарда евро за три години.