България е на трета позиция сред 28-те страни-членки на ЕС по производство на вредни емисии на въглероден двуокис (CO 2), според анализ на Евростат за екологичната оценка на тези емисии през 2017 г.

У нас през миналата година са били произведени в повече над 8 процента вредни емисии на въглероден двуокис, което в цифри е над 27 милиона тона СО 2, вследствие от производството на топлоенергия и битовото отопление.

Съдът на ЕС точно преди година публикува решението си по дело срещу България за нарушаване на Директива 2008/50 на ЕС за качеството на атмосферния въздух. В документа пише, че Съдът намира България за виновна за систематично и постоянно превишаване на средноденонощните и средногодишните норми за фини прахови частици на територията на цялата страна. За сега Съдът на ЕС не налага санкции, но при бъдещо неспазване на горната Директива на ЕС, са възможни сериозни глоби за страната ни.

На първа позиция по производство на емисии от СО 2 е Малта – плюс 12,8 процента, следвана от Естония – плюс 11,3 процента, България – плюс 8,3 процента, Испания – плюс 7,4 процента, Португалия – плюс 7,3 процента и др.

Най-голямо намаление на вредните емисии на СО 2 е регистрирано в Дания и Финландия – по около минус 6 процента, Великобритания и Ирландия – минус 3 процента и др.

Най-големите производители на вредни емисии от СО 2 са и най-големите икономики в Европа: Германия – 23 на сто от общото производство на вредни емисии, Италия и Франция – по 10 на сто.

Евростат изчислява, че през 2017 г. емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива са се увеличили с 1,8% в Европейския съюз  в сравнение с предходната година. Емисиите на CO2 са основен фактор за глобалното затопляне и представляват около 80% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Те са повлияни от фактори като климатичните условия, икономическия растеж, размера на населението, транспортните и промишлени дейности.

Според последни данни на СЗО – всяка година близо 7 милиона души умират от болести, свързани с излагането на замърсен въздух. Само на територията на Евросъюза мръсният въздух през миналата година е причинил смъртта на над половин милион европейци, отчитат още експертите на СЗО.