По време на посещение в Албания европейският комисар по миграцията подписа проект за споразумение за управление на границите между ЕС и държавата от Западните Балкани.

Комисията приветства инициативата и я определи като знак за засилване сигурността на външните граници на ЕС.

Съгласно споразумението, европейската агенция за граничен контрол Frontex може да разгърне своя мисия в Албания в случай на внезапна вълна от мигранти.

„Сега Албания има историческата възможност да обвърже твърдо бъдещето си с ЕС“, заяви след подписването комисар Димитрис Аврамопулос. „Това споразумение ще позволи бъдещото разполагане в Албания на екипите на ЕС за граничнa и бреговa охрана“

Аврамополус добави, че Албания трябва да продължи в борбата с престъпността и корупцията и че ЕС ще подкрепи Тирана срещу трафика на наркотици.

Брюксел се надява споразумението да служи като пример за подобни споразумения с други страни в региона като Черна гора и Сърбия.

Албания има граница с Гърция, която е член на ЕС. Самата тя е кандидат за европейско членство и се надява да започне преговори по-късно тази година. Тирана подаде молба за членство в ЕС на 24 април 2009 г., а на 16 ноември 2009 г. Съветът одобри молбата и прикани Европейската комисия да даде становището си.

През юни 2014 г. Комисията публикува доклад за напредъка на Албания в областта на реформата на съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност. След публикуването на този доклад, на заседанието си на 26 и 27 юни 2014 г. Европейският съвет реши да даде на Албания статут на страна кандидатка.

Двете страни също подписаха Меморандум за разбирателство, за да помогнат на полицейските власти в борбата с наркотрафикантите.

От 2014 г. насам правителството е заловило стотици тонове наркотици и е унищожило милиони растения. Правителството на премиера Еди Рама определи като основна цел борбата с нелегалното производство на марихуана в страната.

Успоредно с това, България изрази надежда, че Албания ще може да започне преговорите за присъединяване към ЕС по време на българското председателство. Заключението на София е, че Албания трябва да реформира съдебната си система, както и да приложи новия план за действие срещу организираната престъпност и закона за защита на националните малцинства.