Предоставянето на гражданство на страна-членка на Европейския съюз срещу пари е порочна практика с опасни последици, които могат да надхвърлят националните граници на държавата, присъдила паспорта.

Европейският комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова критикува практиката на някои държави да възнаграждават със „златни паспорти“ богати хора извън ЕС и ги насърчи да се уверят, че от гражданството не се облагодетелстват престъпници. За целта, държавите-членки трябва „бързо да приемат“ новите закони на ЕС за борба с прането на пари.

„Ние не искаме троянски коне в ЕС“, каза тя. „Някои държави-членки трябва да направят повече, за да гарантират, че гражданството не се присъжда на престъпници“.

Брюксел настоява гражданство да бъде предоставяно в случаите, когато има действителна връзка с дадената страна, но решението за това принадлежи на конкретните държави.

Кипър и Малта са сред страните, критикувани за практиката. Други държави, които обаче също я прилагат, са Австрия, Белгия, България, Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Испания и Великобритания.

Между 2013 г. и 2017 г. Унгария също имаше програмата „Златна виза“. От своя страна, авторитетният немски вестник Die Welt посочива конкретно Кипър, Малта, Гърция, България, Португалия, Литва, Латвия и Унгария като примери за държави от ЕС, които дават значителен брой паспорти на богати руснаци, китайци, африканци и турци в замяна на инвестиции. Според антикорупционната неправителствена организация Transparency International можете да си купите гражданство в тези страни срещу инвестиции, започващи от едва 250 000 евро.

Аргументът е, че възнаграждаването с гражданство може да представлява „сериозен риск за сигурността“, защото предоставя права, включително правото на свободно движение в ЕС.

„Евросъюзът не трябва да се превръща в убежище за престъпници, корупция и мръсни пари“, изтъква Йоурова.

Около 87 процента от хората, които са придобили гражданство в държава от ЕС през 2016 г., са граждани на държава извън ЕС, като са предоставени общо 863 300 паспорта или с 19 процента повече в сравнение с 2015 г.