Съветът на ЕС официално подкрепи плана на Европейската комисия за инвестирането заедно със страните членки на общността 1 милиард евро в създаването на европейска суперкомпютърна инфраструктура. С това Брюксел хвърля ръкавицата в този специфичен сектор на американските и китайските машини, които днес са най-мощните в света.

В петък бе приет общ регламент, насочен да стимулира технологиите за високопроизводителни изчисления по пътя на създаването на ново съвместно европейско предприятие. Днес Summit (или OLCF-4) на IBM е най-бързият суперкомпютър в света с 200 петафлопа изчислителна мощ. Следва го китайският Sunway TaihuLight, който привлича вниманието с това, че е построен изцяло с процесори, които са проектирани и произведени в Китай. Както Китай, така и САЩ вече имат по 171 системи в класацията на 500-те най-мощни компютъра.

„Днес мнозинството от нашите изследователи и дружества са принудени да търсят извън Европа така нужните им първокласни компютри. ЕС не може да си позволи изоставане. EuroHPC ще ни даде възможност да се възползваме от иновациите у дома“, заяви зам.-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар.

EuroHPC ще разполага с бюджет от един милиард евро, половината осигурени на ЕС, а останалите – от участващите държави. Допълнително над 400 млн. евро ще бъдат осигурени от частни партньори.

Ще бъдат купени и внедрени два суперкомпютъра, попадащи в челната петица в световен мащаб, както и на най-малко още два други, които днес биха попаднали сред най-добрите 25 в света. Тези машини ще бъдат свързани със съществуващите национални суперкомпютри, като потребителите ще могат да ги ползват в повече от 800 научни и промишлени области на приложение.

Съвместното предприятие ще бъде създадено през ноември 2018 г. и ще функционира до края на 2026 г. Сега промишлеността в ЕС ползва над 33 процента от високопроизводителните изчислителни ресурси в световен мащаб, но доставя само 5 процента от тях.

Към съвместното дружество засега се присъединяват Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

В по-дългосрочен план Комисията предлага в Съвместното предприятие да бъдат инвестирани 2,7 млрд. евро за укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, като част от предложената през май 2018 г. програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.