Бизнесът предлага висшето образование да е безплатно, а завършилите задължително да работят определено време в България.

„В Конституцията е записано, че при определени условия образованието във висшите държавни училища е безплатно. Предлагаме такива условия – то да е безплатно за тези, които се реализират след това в България или работят за български институции в чужбина“, аргументират се от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според експертите обвързването трябва да е в порядъка на 5 години.

„Има девалвация на висшето образование – голямо количество, ниско качество. Лошо структурирано е по професии, които са необходими”, твърдят още от Асоциацията.

Към 31 януари 2018 г. на територията на страната съществуват 52 акредитирани висши училища – университети, академии, колежи и др. Най-висока степен на приложение след получената диплома има при завършилите Медицина, Фармация, Стоматология, Военно дело. При тях нивото на безработица е под 1 процент от всички завършили. Броят на студентите през 2017 г. е намалял с 10 на сто в сравнение с нивото през 2013 г., става ясно още от изследването. Спад има в специалностите Икономика и Администрация и управление.

СУ „Св. Климент Охридски“ е на първо място според рейтинговата система в 23 професионални направления. Техническият университет е класиран в рейтингите на висшето образование като първи в 6 направления. Военната академия „Г.С. Раковски“ е класирана на първо място в професионалното направление Военно дело.

България да намали броя на университетите си от сегашния – 52 на 10. Това препоръча Европейската комисия на страната ни през 2017 г. в изследване за подобряване оценката и финансирането на научните организации и висшите училища у нас. Намаляване на университетите по модел е съобразено с европейската практика на 1 милион души население да има по един университет. Ако тя се приложи, у нас ще останат само 7-8 университета, затова екипът предлага не толкова драстичен вариант – 10 висши училища.