Членовете на Kомисията по промишленост и изследвания на Европейския парламент решиха в сряда (21 февруари), че развитието на малокалибрено оръжие за експортни цели не следва да бъде изключено от нов фонд на ЕС за изследвания в областта на отбраната.

Те обаче съставиха списък с други видове оръжия, които не трябва да бъдат подкрепени с парите на данъкоплатците в ЕС.

Парламентарната комисия гласува предложението на ЕК за Европейска програма за отбранително промишлено развитие на стойност 500 млн. евро.

В оригиналното предложение на Комисията, както и версията на текста, подкрепена от националните правителства, не бе повдигнат въпроса дали спорните видове оръжия трябва да бъдат допустими за финансиране.

C изменението, членовете на ЕП гласуваха да забранят проекти, свързани с оръжия за масово унищожение, да бъдат допустими за финансиране от ЕС, както и напълно автономни оръжия, известни като “роботи убийци”.

Те заявиха, че “проектите, свързани с оръжия за масово унищожение и свързаните с тях технологии за бойни глави” не трябва да отговарят на условията за финансиране, нито пък “тези, свързани със забранени оръжия и боеприпаси”.

Другите червени линии включват оръжия, които не съответстват на международното хуманитарно право, като касетъчни боеприпаси и противопехотни мини, както и “напълно автономни оръжия, които позволяват извършването на удари без човешки контрол”.

Неотдавна, водещите експерти по изкуствен интелект в света алармираха именно за появата на роботи убийци и машини, които не могат да бъдат контролирани лесно.

„Смъртоносните оръжия заплашват да се превърнат в третата революция във войната. Веднъж разработени, те ще позволяват въоръжените конфликти да станат по-големи от всякога и да се случват по-бързо“, предупредиха експертите в отворено писмо миналото лято.

Адресирано до ООН, то беше представено на конференция за изкуствен интелект, в навечерието на срещата на правителствените експерти по автономните оръжия.