Търговско споразумение между ЕС и Китай – основи и аргументи

Преференциалните търговски споразумения могат да…


България – елемент от логистичната система между Китай и ЦИЕ

Мисията на българския транспортен сектор е да…


2016 – ключова година за българо-китайските отношения (Кратък обзор)

Срещите на най-високо равнище от китайска и…


Пътят на Китай към ЦИЕ и ЕС през България

Отношенията между ЕС и Китай до скоро нямаха…