От 1 април 2018 г. европейците ще имат достъп до онлайн съдържанието, за което са се абонирали у дома. Така на практика се премахва геоблокирането при дигиталните развлекателни платформи като стрийминг на филми, слушане на музика онлайн или игра на видео игри.

Когато пътувате в Европейския съюз вече няма да пропускате любимите си филми, телевизионни сериали и спортни предавания, нито ще се лишавате от игрите или електронните книги, за които имате цифров абонамент. Правилата важат както за платени услуги, така и за безплатно съдържание, стига то да е достъпно в родната ви страна.

Решението е добро не само за крайните потребители, но и за самите доставчици на онлайн съдържание, тъй като вече няма да им се налага да придобиват лицензи за държавите, в които пътуват техните абонати.

Отмяната на ограниченията, които не позволяваха на европейците да ползват при пътуване абонаментите си за цифрови медии и съдържание, е нов успех на цифровия единен пазар след ефективното премахване на таксите за роуминг, от което се ползват потребителите в цяла Европа от юни 2017 г. насам. Тези ходове са израз на промяната в начина, по който функционира ежедневието в дигиталната епоха, и нуждата ЕС да бъде пригоден за нея чрез премахване на регулаторните пречки и преминаване от национални пазара към един пазар.

В рамките на тази стратегия Брюксел акцентира върху три ключови области — икономика, основана на данни; киберсигурност и онлайн платформи, в които са необходими допълнителни действия. Именно по третата област от 1 април услуги като Netflix, Spotify, НВО, Steam и др. вече стават широко достъпни. До момента достъпът до такива платформи често бива прекъсван при пътуване в рамките на ЕС заради геоблокиране и предпазване на авторските права.

Единният цифров пазар е основен приоритет на българското председателство на ЕС. Именно трите страни, които председателстват ЕС от юли 2017 г. до декември 2018 г. (Естония, България и Австрия) трябва да приключат с нормативните промени за изграждането на цифровия единен пазар. По време на българския мандат ще се решават въпросите за гарантиране на конкурентен и справедлив цифров единен пазар, развитието на свързаността в рамките на ЕС, актуализация на регулаторната рамка на телекомуникациите, сигурността на личните данни и развитието на европейската икономика, основана на данни.